โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ระหว่างวันที่ 27 กันยนยน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นสัปดาห์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้น ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.175.15
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,899,582
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 คลิป VDO ความรู้และทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี 
 คลิป VDO ความรู้และทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี 
 แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณทุกท่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมมอบของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
      วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมมอบของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทั้งนี้ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นต
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีเคารพธงชาติและประดับธงชาติ เนื่องเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน 
       วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและประดับธงชาติตามอาคารต่างๆของโรงเรียน เนื่องเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ณ หน้า
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ "สดุดี ปูชนียสรรพวิทยาฯ งามสมค่า เพชรปัจจิม" ผ่านการถ่ายทอดสดในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไล
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบรางวัลการประกวดผลงานความสามารถของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียน เข้าร่วม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัด จัดประชุมผู้ปกครอง online ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  เนืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ online เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร/ผลการเรียนให้
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับฟังนโยบายฯ จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) 
      วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วย คณะครูและบุคคลกร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับฟังนโยบายฯ จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนต
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก และนายวัลลภ เอี่ยมมะ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตาก 
      วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือแกนนำกับทักษะชีวิตต้านยาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ 
      วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือแกนนำกับทักษะชีวิตต้านยาเสพติด 
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ประกาศลงวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com