โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: 22 - 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.23.176.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,128,892


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศีกษา 2562
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศีกษา 2562
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศีกษา 2562
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศีกษา 2562
 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศีกษา 2562 (เพิ่มเติม)

          ตามมติของคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 โดยงดรับสมัครนักเรียนในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562
          อนึ่ง นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครจากวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562  และสำหรับนักเรียนที่กำหนดวันที่ในใบสมัครเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 สามารถมาสมัครเรียนในวันที่ 22 มีนาคม 2562 หรือในวันรับสมัครวันอื่น ๆ ได้ตามความสะดวก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายเครื่อข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๖ 
       วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ค่ายเครื่อข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๖ โดยมีนายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมา เป็นว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
       วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ ๒ ซึ่งได้มีประชาชนแห่งหลั่งไหล จากทั่วทั้งอำเภอแม่สอด โ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
       วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยศึก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะครู รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม IS Day สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
       วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ตัวแทนครู จัดกิจกรรม IS Day สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  นั้น &n

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ ได้ประกาศ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น&nbs

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำห้องบริหารวิชาการ 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ 101/27 (อาคารสรรพการ) 
       ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ 101/27 (อาคารสรรพการ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) 
      ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟรต ๘ หน่วย) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com