โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,174,049

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔&
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
      วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องในโอกาสที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ้งได้มามอบศาลาที่พักผู้โดยสาร 
       วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรันพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากมูลนิธิป่อเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลกร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลกรประจําปี ๒๕๖๒ นําโดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม นําโดยนางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สสวท. 
      โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สสวท.วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิท
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษายุคดิจิทัล” แก่คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนางนิรมล พิพัฒนคุปติกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษายุคดิจิทัล”แก่คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยา
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี จำนวน ๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาดนตรี ตามบัญชีแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำ

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
      ด้วยงานโภชนาการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน  จำนวน 3 ร้าน โดยมีรายละเอียดดังเองสารที่แนบไว้

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘      ได้ประกาศลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com