โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,597,165
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ 
 คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับครู
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียน
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่ 
       วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.จิรวรรณ  สุรเสียง  และนายอุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รวมทั้
โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อสวัสดิ์ บัวหลวง บิดาของคุณครูธัญวุฒิ บัวหลวง 
       วันนที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๖ เวลา  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อสวัสดิ์  บัวหลวง บิดาของคุณครูธัญวุฒิ   บัวหลว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมงานฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานฌาปนกิจศพ นายเฉลิมชัย  อรุณพรชัยคีรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โด
โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมไว้อาลัยให้กับนายเฉลิมชัย อรุณพรชัยคีรี นักเรียนชั้น ม.๔/๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมไว้อาลัยให้กับนายเฉลิมชัย อรุณพรชัยคีรี นักเรียนชั้น ม.๔/๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เสียชีวิตเมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
      วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมมอบหมายให้นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ นายณัฐพล  วิเศษ ประธานคณะสีเขียว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมวางหรีด เคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู-แม่ครู คณะสี 
       วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู-แม่ครู คณะสี เพื่อให้ครู นักเรียนได้มีเวลาปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งยัง
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ (Master Center) 
      วันเสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปฏิบัติของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
       วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปฏิบัติของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com