โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ยินดีต้อนรับนักเรียน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.190.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,635,249
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 รายชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 ตารางสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 ตารางสอบวิชาเลือกสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ 
 คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับครู
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียน
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม แสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖ 
      วันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.๓๘ โดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ 
      วันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.๓๘ โดยนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ในรา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม หน่วยฝึก นศท.ร.ร.สรรพวิทยาคม จัดพิธีทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.๙ 
      วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อน้อมอุทิศถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับค
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัด พีธีทำบุญหมวดสังคมศึกษา 
       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญหมวดสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการใช้ทำกิจกรรมของทางโรงเรียน ณ ห้องจริยธรร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพันธ์ ทาอินทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  พร้อมด้วย คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ร่วมต้อนรับนายนุตพล  ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรมผู้กำกับนักศ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีอายุครบ ๑๐๕ ปี 
      วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีอายุครบ ๑๐๕ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี 
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com