โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,562,146
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับครู
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียน
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
       วันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและคณะ ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต่อคคณะกรรมการน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.๖ 
      วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับนายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมติวเข้ม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรวันภาษาไทยให้แก่คณะครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยการสแกน QR C
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ที่เข้ามาถ่ายทำรายการ “มองมุมใหม่ Five Focus” 
      วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวแสงเดือน  กองยอด หัวหน้ากลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์  ที่เข้ามาถ่ายทำรายการ “มองม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูประจำชั้น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูประจำชั้น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูประจำชั้น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com