โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 15 พฤษจิกายน 2564 ถึง วันที่ 19 พฤษจิกายน 2564  นักเรียนเลขคี่เรียน ON-Site นักเรียนเลขคี่เรียน On-line  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.85.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,989,145
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 คลิป VDO ความรู้และทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี 
 คลิป VDO ความรู้และทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี 
 แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ 
      วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์็นานาชาติ WRG Online Edition ๒๐๒๑ การแข่งข
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล 
       วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทยงานประเพณีลอยกระทง แบบนิวนอร์มอล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย ณ โรงเรียนสรรพวิทยาค
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑- ๖ เข็มที่ ๒ 
      วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑- ๖ เข็มที่ ๒ ซึ่งนักเรียนได้ลงทะเบียนประสงค์รับการฉีดวัคซีน ไว้กับทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด และสถานศึกษาที่จัดพิธีส่งเสริมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 
      วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด และสถานศึกษาที่จัดพิธีส่งเสริมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม แสดงความยินดีกับนายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างชาติ ๒๐๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ประเทศอิตาลี ในรูปแบบออนไลน์ 
      วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างชาติ ๒๐๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
      วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๒ โดยมีนายสมชัย กิจ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 
      วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะ นายมนตรี ใยระย้า ผู้
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
             ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ประกาศลงวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com