โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.122.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,264,288
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพีธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
       วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพีธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 
       วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร กับทางอำเภอแม่สอด  ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็นพระกุศลและพีธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร กับทางอำเภอแม่สอด 
      วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็นพระกุศลและพีธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร กับทางอำเภอแม่สอด  ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานเปิดการฝึกนักศึกษา 
            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย อำเภอแม่มสอด ( โรงเรียนสรรพวิทยาคม ) หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มฑลทหารบกที่ ๓๑๐   ณ ห้อ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางพัฒนา ธรรมจักร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นโยบาย แผนและงบประมาณ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน 
      วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพ มอบหมายให้นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ตือวิทยา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น  อาศัยความตามหนัง

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีกา

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักง

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงดนตรีสากล) 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการอุดหนุน งบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงดนตรีสากล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรีสากล จ

ประกาศรายผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล จํานวน ๑ อัตรา ปร

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com