โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.70.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,753,945
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศีกษา 2564
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ติดตามข่าวกิจกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อีกหนึ่งช่องทาง
Facebook งานรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
https://www.facebook.com/sapphastudents

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2564
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2564


 กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
      วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทาง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ ในการข
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้ง ๓/๒๕๖๔ 
      วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายปกรณ์ เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้ง ๓/๒๕๖๔ โดยมี ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโลนา COVID-19 
      วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโลนา COVID-19 ทั้งนี้ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ภาคปกติ ผ่านระบบ ONLINE 
      วันที่ ๒๔ - ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำการรับรายงานตัวและมอบตัว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ISM SMAT MEP MP BMBA 
       วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำการรับรายงานตัวและมอบตัว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษISM SMAT MEP BMBA ม.๔/๗ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ), ม.๔/๙ (ห้องเรียนวิทยาศาส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำการรับรายงานตัวและมอบตัว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนพิเศษ ISM, SMAT, MEP ,MP 
       วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำการรับรายงานตัวและมอบตัว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนพิเศษ ISM, SMAT, MEP ,MP ม.๑/๙ (ห้องเรียน ISM ลำดับที่ ๑-๓๐),ม.๑/๑๑ (ห้องเรียน SMAT),ม.๑/๑๐ (ห้องเรียน ISM ลำดับที่ ๓๑-๖๐),ม.๑/๑๒ (ห้
นิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ปวช.๒) โครงการห้องเรียนอาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหารพร้อมคณะครูทั้ง ๒ สถาบันได้นิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนารินทร์ โทนปั่น และนางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรี
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ประกาศลงวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com