โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.97.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,696,100
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ติดตามข่าวกิจกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อีกหนึ่งช่องทาง
Facebook งานรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
https://www.facebook.com/sapphastudents

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2021 
      วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ และนางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 2021 "เลือกที่ชอบ เรี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พระมหาอำพล สมฺปนฺนพโล อาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลี ว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีเปิดป้ายสถานีตรวจอากาศ (อุตุน้อย) 
      วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดป้ายสถานีตรวจอากาศ (อุตุน้อย)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จาก ฯพณฯ มรว.ปนัดดา ดินัดดา ดิศกุล แก่นายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
       วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง/รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.แม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
        วันนี้ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.30 น. ตามที่อำเภอแม่สอดขอรับการสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง/รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.แม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พรุ่งนี้ อำเภอแม่ส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประกวดผลงาน โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น ๒ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ และนายปกรณ์ เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ใ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) 
       วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะผู้บริหารและคณะครู  ร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก)  โดยมีนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com