โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,489,891
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
 แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป
 กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 


 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563

ประกาศโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 การปรับเปลี่ยนตารางสอบคัดเลือก และเพิ่มเติมเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  
 แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 
 การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปฐมนิเทศ ชี้แจง แนวปฏิบัติตน พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงการเป็นนักเรียน (M.O.U.) ในการรับมอบตัวนักเรียนย้ายระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และคณะ เป็นประธานการปฐมนิเทศ
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดประชุมบริหารงานวิชาการและหลักสูตร 
      วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการและหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล( Viedo Conference) 
       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในนามคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับคณะเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ Covid - ๑๙ และเร่งรัดการดำเนินการเรื่องงบประมาณของสถานศึกษา 
      วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับคณะเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ Covid - ๑๙ และเร่งรัดการดำเนินการเรื่องงบประมาณของสถานศึก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมอบรมการสอนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ google classroom 
       วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมการสอนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ google classroom แก่คณะครูเพื่อเป็นกา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference 
       วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสรรพวิทย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สพม.๓๘ 
       วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารของโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งนำทีมโดย นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com