โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.29.190
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,428,122
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2563
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม. 4 ปีการศึกษา 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 
 รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนสรรพวิทยาคมขอเลื่อนการปฏิบัติงานตามปฏิทินงานของฝ่ายบริหารวิชาการออกไปก่อน ได้แก่
- การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป
- การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป
- การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- การจำหน่วยอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และชุดนักเรียนของนักเรียนสทุกระดับชั้น


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
      วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP,MEP,เตรียมวิศวกรรม,การบัญชี,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินห้องส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ระดับประเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด รับการประเมินเพื่อติดตามประเมินผล รักษาสภาพ ตามโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน 
      วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับประเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด รับการประเมินเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เรื่อง เผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID - ๑๙ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
       วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เรื่อง เผย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ , GAT ประจำปี ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ , GAT ประจำปี ๒๕๖๒ นักเรียนที่ได้
รงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP,MEP,SMAT,ISM, 
        วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP,MEP,SMAT,ISM, ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกับครูเวรประจำวันแต่ละจุด คัดกรองนักเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - ๑๙ ก่อนเข้าโรงเรียน และคณะกรรมการคุมสอบให้บริการน้ำยาล้างมือแก่น
โรงเรียนสรรพวิทยาคม Miss Zou sidan ครูอาสาสมัครสอนวิชาภาษาจีน กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน 
      วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับการกล่าวอำลา จาก Miss Zou sidan ครูอาสาสมัครสอนวิชาภาษาจีน เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ Miss Zou si
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมแนะนำวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลแม่สอด 
      วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด มาให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมแนะนำวิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ณ บริเวณหน้าเสาธง โร
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
      วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
       วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิ

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com