โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.224.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,368,073
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
งานอนามัยโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการแนะแนว ม.๓ จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับการแนะแนว ม.๓ จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีการแนะแนวเกี่ยวกับสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
      วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายธัญวุฒิ บัวหลวงหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิกรรมเดินทางไกล ทดสอบวิชาพิเศษ และอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
      วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิสและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะปริทรรศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธาน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายธัญวุฒิ  บัวหลวง หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบวิชาพิเศษ และอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึ
โรงเรียนเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมมีการอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลเป็นเวลา ๓ วัน๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการค่ายยุวกาชาดโรงเรียนเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
       วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีนายบุญธรรม บุญนายืน หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นผู้กล่าวร
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
      วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
       วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิ

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com