โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ  Online ตั้งแต่วันที่  7 และ 29 - 30 กรกฏาคม 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.68.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,842,508
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยากาคำนวณ (Coding) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
      วันที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล Community Engagement การแข่งขันบอร์ดเกม Save Health Save Life ทีม H.D. People จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ในระดับประเทศ 
      วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลในระดับประเทศ Community Engagement การแข่งขันบอร์ดเกม Save Health Save Life ทีม H.D. People โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างเครือข่ายกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องผ่านเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
       วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และนางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ได้เข้าร่วมให้โอวาทในการดำเนินการโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนสรรพวิทยาคม กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพใ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประกวดโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น ๒ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom 
      วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบเกม โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ ๒ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ผู้เข้าร่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำน้ำดื่มไปมอบให้กับ ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนาม โดยมอบผ่านทางนายอำเภอแม่สอด 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำทีมโดย ผู้อำนวยการสุภัทร เงินดี จะนำน้ำดื่มไปมอบให้กับ ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนาม โดยมอบผ่านทางนายอำเภอแม่สอด ณ ที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารที่ ๓๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานคณะกรรมการชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ เป็นประธานการประ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังห
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
      วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารวันต
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ประกาศลงวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔   เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com