โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
All online 1 People
IP number 3.235.105.97
You are visitor number 6,598,300
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   Home page 
General
 

 ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ 
 คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับครู
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียน
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู

News releases

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมงานมุทิตาจิตบุคลาการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี มัธยมศึกษา 
       วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมงานมุทิตาจิตบุคลาการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ "เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์  ร้อยรักสามัคคี มัธยมศึกษา จังหวัดตาก" ณ ห้องประชุมกาญจนา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการค่ายสร้างเจตคติ ความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน ISM 
          วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างเจตคติ ความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต 
      วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดพิธีมุทิตาจิต "สรรพฯผูกพัน สานสัมพันธ์วันเกษียณ" มอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมุทิตาจิต มอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
      วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมุทิตาจิต มอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง  ส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล 
      วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อร่วมรำลึ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่ 
       วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.จิรวรรณ  สุรเสียง  และนายอุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รวมทั้
โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อสวัสดิ์ บัวหลวง บิดาของคุณครูธัญวุฒิ บัวหลวง 
       วันที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๖ เวลา  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฌาปนกิจศพคุณพ่อสวัสดิ์  บัวหลวง บิดาของคุณครูธัญวุฒิ   บัวหลวง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมงานฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานฌาปนกิจศพ นายเฉลิมชัย  อรุณพรชัยคีรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โด
News archive
News Knowledge.

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

News archive

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com