โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
All online 5 People
IP number 3.233.226.151
You are visitor number 6,289,812
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   Home page 
General
 

News releases

 
โรงเรียนสรรวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ 
       วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๒  นาย ฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ชวยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙  ในหมวดกลุ่มสารวิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
       วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ในกิจกรรมมีการเดินขบวน และ การประกวดกระทงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ณ ลานหน้าพระสมัครสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เนื่องโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี 
       วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เนื่องโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี กับโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) และเปิดอาคารฉองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ารับรางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  นางพัฒนา  ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  มอบหมายให้นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนในห้องเรียนอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้าน 
      วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับนักเรี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการวิเคราะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
      วันที่ ๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ นายฉัตรชัย วิเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจรรม "การวิเคราะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด 
       วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด มีนายฉัตรชัย วิเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายธัญวุฒ
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมการสอบธรรมสนามหลวง 
       วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมการสอบธรรมสนามหลวง นำโดยนายเอกชัย พันธุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดดอนไชยจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนตอบกระทู้ธรรมให้กับนักเรียนระ
News archive
News Knowledge.

 
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น  อาศัยความตามหนัง

News archive

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com