โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
All online 1 People
IP number 34.204.183.113
You are visitor number 6,369,907
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   Home page 
General
 

News releases

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมตลาดนัดเกือบร้อยร้าน 
      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดเกือบร้อยล้าน โดยมีนางสาวนงนภสร องค์การ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ภายในกิจกรรม ประกอบด้วยการประมูลส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 
       วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการสุภัทร  เงินดี นำคณะครูและนักเรียน รับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา โดยมีนายอำเภอแม่สอด ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชญาภา  สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอ
โรเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลของกลุ่มงานเทคโนโลยี ในการแข่งขัันกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future ณ วิทยาลัยเทคนิค 
        ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลของกลุ่มงานเทคโนโลยี ในการแข่งขัันกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future  ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก รางวั
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบมอบเกียรติบัตร แก่ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสรมการออม ของกลุ่มงานธนาคารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการอ
งานอนามัยโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานอนามัยโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการแนะแนว ม.๓ จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับการแนะแนว ม.๓ จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีการแนะแนวเกี่ยวกับสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
      วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นายธัญวุฒิ บัวหลวงหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิกรรมเดินทางไกล ทดสอบวิชาพิเศษ และอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
      วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จ
News archive
News Knowledge.

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
      วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” จ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” 
       วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภันทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ กิจกรรม“Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิ

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารร่มเงาสน 
       ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารร่มเงาสน จำนวน 4 ร้าน สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒   เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จำนวน ๑

News archive

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com