โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563  ::

 
 
 
 
 
 
 
All online 1 People
IP number 18.232.188.89
You are visitor number 6,541,864
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


   Home page 
General
 

 คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน 
 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับครู
 ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียน
 คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู
 

 

News releases

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในงานพิธีฌาปนกิจศพของ นางชลธิชา นุชารัมย์ (ครูหน่อย) ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในงานพิธีฌาปนกิจศพของ นางชลธิชา นุชารั
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษาแก่คณะศึกษาดูงาน จาก สพม.๓๕ 
      วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.๓๕ (ลำปาง-ลำพูน) ซึ่งนำทีมโดย นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 
      วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู รับคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อรายงานกองบัญชาการทห
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 
      วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒ วัดด้วยกัน คือ วัดม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเคือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกฎระเบียบของทางโรงเรียน และแนวทางปฏบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
       วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเคือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี่แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกฎระเบียบของทางโรงเรียน และแนวท
โรงเรียนสรรพวิยาคม ต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร  และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยใช้ร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
       วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการประชุมได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษาจากโรงพยาบาลแม่สอด มาให้แนวทางในกา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนก่อนวันเปิดการเรียนการสอน ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอด 
      วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่
News archive
News Knowledge.

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ&

ประกาศเรื่องการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา ประ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยค

News archive

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com