โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 3 People
IP number 34.203.245.76
You are visitor number 6,090,756

  Home page    News releases 
Detail news
 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
      

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ "รางวัลอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของโรงเรียน" จากความร่วมมือร่วมใจทุกคน
From.... : Sapphawitthayakhom School
Date : 2555-06-04
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com