โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,335
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ผลสอบธรรมศึกษา 
ผลสอบธรรมศึกษา
 

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2556

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก
รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2558

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2560

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2561

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชันตรี-มัธยมศึกษา-โรงเรียนสรรพวิทยาคม.pdf
บัญชีรายชือผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชันโท-มัธยมศึกษา-โรงเรียนสรรพวิทยาคม.pdf
บัญชีรายชือผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชันเอก-มัธยมศึกษา-โรงเรียนสรรพวิทยาคม.pdf
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com