โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.84.236.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,079,118
  หน้าหลัก    ผลสอบธรรมศึกษา 
ผลสอบธรรมศึกษา
 

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2556

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก
รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2558

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2560

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นตรีได้ปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคม.pdf
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นโท ปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคมเรียบร้อย.pdf
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นเอกปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคมเรียบร้อย.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com