โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 23 - 25 กรกฏาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.196.73.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,028,958
  หน้าหลัก    ผลสอบธรรมศึกษา 
ผลสอบธรรมศึกษา
 

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2556

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก
รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2558

ระดับชั้นตรี
ระดับชั้นโท
ระดับชั้นเอก

รายชื่อผู้สอบผ่าน ธรรมศึกษา ปี 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2560

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นตรีได้ปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคม.pdf
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นโท ปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคมเรียบร้อย.pdf
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค-ธรรมศึกษาชั้นเอกปี-2560-โรงเรียนสรรพวิทยาคมเรียบร้อย.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com