โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.233.226.151
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,289,827
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    นวัตกรรมครูเพ็ญพิมล 
นวัตกรรมครูเพ็ญพิมล
 

เอกสารประกอบการเรียน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ คือ ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างโลก เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และประกอบในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

penpimol.pdf
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com