โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,369
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    วารสารประชาสัมพันธ์ 
วารสารประชาสัมพันธ์
 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๕. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๘. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๙. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๐. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
๑๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ สรรพวิทยาคมสาร ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com