โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  4 - 31 มกราคม 2564 เปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,670,179
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
 

 

 

>>>  คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 -2560

>>>  แบบฟอร์มงานธุรการ

 >>>  บันทึกการประชุม

ฝ่ายนโยบายแผน และงบประมาณ
          เพื่อให้การติดต่อราชการของบุคลากร และบุคคลทั่วไป กับฝ่ายนโยบายแผน และงบประมาณเป็นไปด้วยความสะดวก ทางฝ่ายจึงได้เปิดให้มีการบริการเอกสารแบบฟอร์มให้ Download ของงานต่างๆ ขึ้น
Download เอกสารสำหรับหน่วยงานภายใน
งานธุรการ
งานแผนงานและพัสดุ
งานการเงิน

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com