โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,701
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง
 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

 

ประจำปี 2564

   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประจำปี 2563

             รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

    ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2562 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

    ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

   ประจำปี 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปีงบประมาณ 2560  

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com