โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,341
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง
 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

 

    ประจำปี 2562

 รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2562

 

    ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2561 

 

   ประจำปี 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปี 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปี 2560  

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2560 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com