โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  4 - 31 มกราคม 2564 เปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.70.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,673,906
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง
 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

 

ประจำปี 2564

  รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประจำปี 2563

             รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

    ประจำปี 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2562 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2562

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

    ประจำปี 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2561

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2561 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

   ประจำปี 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปีงบประมาณ 2560

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปีงบประมาณ 2560  

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปีงบประมาณ 2560 

             รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com