โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 52.204.98.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,187,266

  หน้าหลัก    รายงานงบทดลอง 
รายงานงบทดลอง
 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

 

    ประจำปี 2562

 รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2562

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2562

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2562

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2562

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2562

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2562

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2562

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2562

 

    ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2561

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2561 

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2561 

       รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2561 

 

   ประจำปี 2560

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12  ประจำปี 2560

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10  ประจำปี 2560  

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2  ประจำปี 2560 

        รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1  ประจำปี 2560 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com