โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.117.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,799,609
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    การติดตามการควบคุมภายใน 
การติดตามการควบคุมภายใน
 

 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com