โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.105.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,598,310
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    นวัตกรรมครูรัชนี นภาปทุม 
นวัตกรรมครูรัชนี นภาปทุม
 

ผู้ประเมิน : นางสาวรัชนี   นภาปทุม
ชื่อ : รายงานการสร้างแผนผังความคิดเพื่อสร้างเสริมการรู้จำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อครูรัชนี นภาปทุม.pdf
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com