โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.117.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,799,573
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

....................................................................................................................

 

 

p>

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com