โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.70.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,753,811
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    นวัตกรรมศูนย์ภาษาเมียนมา 
นวัตกรรมศูนย์ภาษาเมียนมา
 

 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาเมียนมาสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ภาษาเมียนมาด้วยตนเอง และสำหรับครูที่สอนในรายวิชาภาษาเมียนมา สามารถดาวโหลดไฟล์นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้

 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อนวัตกรรมภาษาเมียนมาของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาเมียนมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม

..........................................................................

เล่ม 1

 

.....................................................................................

  เล่ม 2

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com