โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,729
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ลูกเสือ เนตรนารี ม.1 
ลูกเสือ เนตรนารี ม.1
 


 ประวัติกิจกรรมลูกเสือ
 การลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
 เครื่องหมายลูกเสือโลก
 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 ระเบียบแถว
คำชี้แจง ให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ศึกษาใบความรู้ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อใช้สอบประเมินผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com