โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ  Online ตั้งแต่วันที่  7 และ 29 - 30 กรกฏาคม 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.68.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,842,502
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    แผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนพัฒนาสถานศึกษา
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี  ประจำปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com