โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.84.139.101
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,217,956
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ตารางเรียนนักเรียน 
ตารางเรียนนักเรียน
 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 - 1/8  ห้อง 1/9 - 1/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 - 2/8  ห้อง 2/8 - 2/11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ห้อง 3/1 - 3/7  ห้อง 3/8 - 3/11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้อง 4/1 - 4/8  ห้อง 4/9 - 4/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ห้อง 5/1 - 5/7  ห้อง 5/8 - 5/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/1 - 6/7  ห้อง 6/8 - 6/13

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com