โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,060,765
  หน้าหลัก    คู่มือครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง 
คู่มือครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง
 

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2554
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2556

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2555
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2557

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2556
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2558

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2559
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2561

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2562

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2563

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com