โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,876
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    คู่มือครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง 
คู่มือครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง
 

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2554
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2556

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2555
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2557

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2556
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2558

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2559
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2561

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2562

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2563

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2562 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2564

คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2563
คู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นคู่มือการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างการปฏิบัติงานและดำรงสถานครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึงกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2565

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com