โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  4 - 31 มกราคม 2564 เปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,670,171
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 


นายพันธ์ ทาอินทร์
ประธานกรรมการ


นางพรรณี ผลบุญ
ผู้แทนผู้ปกครอง


นายศรชัย หนุ่มคำ
ผู้แทนครู


นายประเสริฐ ดีเดชา
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายกุล เครือวีระ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายถิรยุทธ ฉันติกุล
ผู้แทนศิษย์เก่า


พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี
ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสุชาติ ปู่มณี
ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชำนาญ ซาโปร่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมนึก ยุวพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายไกรสร กิจการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.ท.สุพจน์ นวรัตนารมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com