โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,174,053
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 


นายพันธ์ ทาอินทร์
ประธานกรรมการ


นางพรรณี ผลบุญ
ผู้แทนผู้ปกครอง


นายศรชัย หนุ่มคำ
ผู้แทนครู


นายประเสริฐ ดีเดชา
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายกุล เครือวีระ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายถิรยุทธ ฉันติกุล
ผู้แทนศิษย์เก่า


พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี
ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสุชาติ ปู่มณี
ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายชำนาญ ซาโปร่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมนึก ยุวพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายไกรสร กิจการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.ท.สุพจน์ นวรัตนารมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com