โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,754
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
 


นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม


นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม


นางนารินทร์ โทนปั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม


นางพัทธ​นันท์​ จิรเลิศ​ธนา​นนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม


นายปกรณ์ เกตนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม


นายฉัตรชัย วิเทศน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนฯ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com