โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,341,979
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครูชำนาญการ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี บุญมาก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย ยาโนยะ
ครูชำนาญการ


นางจรวยพร คงมี
ครูชำนาญการ


นางกัลยา ปาหา
ครูชำนาญการ


นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครู


นายณรงค์ คงมี
ครู


นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี
ครู


นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเบญจมาศ หนูสาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com