โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ยินดีต้อนรับนักเรียน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.190.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,635,239
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี บุญมาก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดวงรัตน์ ปาหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย ยาโนยะ
ครูชำนาญการ


นายณรงค์ คงมี
ครูชำนาญการ


นางจรวยพร คงมี
ครูชำนาญการ


นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูชำนาญการ


นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี
ครูชำนาญการ


นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
ครู


นางสาวเบญจมาศ หนูสาย
ครู
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com