โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,174,026
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครูชำนาญการ


นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี บุญมาก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย ยาโนยะ
ครูชำนาญการ


นางจรวยพร คงมี
ครูชำนาญการ


นางกัลยา ปาหา
ครูชำนาญการ


นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครู


นายณรงค์ คงมี
ครู


นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี
ครู


นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเบญจมาศ หนูสาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com