โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,806
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางอรทัย ยาโนยะ
ครูชำนาญการ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี บุญมาก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดวงรัตน์ ปาหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณรงค์ คงมี
ครูชำนาญการ


นางจรวยพร คงมี
ครูชำนาญการ


นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูชำนาญการ


นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี
ครูชำนาญการ


นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
ครู


นางสาวเบญจมาศ หนูสาย
ครู


นางสาวพรพิมล บุญมาก
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com