โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,060,716
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครูชำนาญการ


นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรัสศรี ธรรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี บุญมาก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย ยาโนยะ
ครูชำนาญการ


นางจรวยพร คงมี
ครูชำนาญการ


นางกัลยา ปาหา
ครูชำนาญการ


นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครู


นายณรงค์ คงมี
ครู


นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวี
ครู


นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเบญจมาศ หนูสาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com