โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน (Online) โดยใช้ตารางสอนตามปกติ  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.89.87.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,615,873
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวจันทร์แก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครูชำนาญการ


นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครูชำนาญการ


นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครูชำนาญการ


นางสาวสโรชา หล้ายอดหน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลพร ศรีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย หาญพรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกานต์ธีรา อุดเต
ครูชำนาญการ


นางพรวรินทร์ วรโชติชัยรัตน์
ครูชำนาญการ


นายโกศล แซ่ลี
ครูชำนาญการ


นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูชำนาญการ


นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
ครู


นายวินัย แขวนโพธิ์
ครู


นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวปริยา บงกชฤดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่
ครูผู้ช่วย


นางสาวเบญจพร บุตรแก้ว
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com