โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,364
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวจันทร์แก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครูชำนาญการ


นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครูชำนาญการ


นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย หาญพรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครู


นางวิไลพร ศรีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย แขวนโพธิ์
ครู


นางสาวกานต์ธีรา อุดเต
ครูชำนาญการ


นางสาวสโรชา หล้ายอดหน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครูชำนาญการ


นางพรวรินทร์ วรโชติชัยรัตน์
ครู


นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
ครู


นายโกศล แซ่ลี
ครูชำนาญการ


นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวปริยา บงกชฤดี
ครูผู้ช่วย
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com