โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.84.236.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,079,131
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางสาวจันทร์แก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครูชำนาญการ


นายศรชัย หนุ่มคำ
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครูชำนาญการ


นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครูชำนาญการ


นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย หาญพรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครู


นางวิไลพร ศรีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย แขวนโพธิ์
ครู


นางสาวกานต์ธีรา อุดเต
ครูชำนาญการ


นางสาวสโรชา หล้ายอดหน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครูชำนาญการ


นางพรวรินทร์ วรโชติชัยรัตน์
ครู


นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
ครู


นายโกศล แซ่ลี
ครู


นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวปริยา บงกชฤดี
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com