โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,731
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครูชำนาญการ


นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครูชำนาญการ


นางสาวจันทร์แก้ว ชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครูชำนาญการ


นางสาวสโรชา หล้ายอดหน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลพร ศรีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวินัย หาญพรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกานต์ธีรา อุดเต
ครูชำนาญการ


นางพรวรินทร์ วรโชติชัยรัตน์
ครูชำนาญการ


นายโกศล แซ่ลี
ครูชำนาญการ


นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูชำนาญการ


นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล
ครู


นายวินัย แขวนโพธิ์
ครูชำนาญการ


นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ
ครู


นางสาวปริยา บงกชฤดี
ครู


นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่
ครูผู้ช่วย


นางสาวเบญจพร บุตรแก้ว
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com