โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.195.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,339,510
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นางอำไพ พรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวนิดา หล้าอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครูชำนาญการ


นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจินตนา อิ่มประเกียรธรรม
ครูชำนาญการ


นางชลธิชา นุชารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายชล สุกันทา
ครู


นางนลินี ผาแสนเถิน
ครูชำนาญการ


นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครูชำนาญการ


นายประดับ เบ็ญมาตร์
ครูชำนาญการ


นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิทยา วินาโร
ครูชำนาญการ


นางภัทฐิกรณ์ ใจดี
ครูชำนาญการ


นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปองพล เมืองมาหล้า
ครู


นายพิทักษ์ ปอกสอน
ครู


นางสาวณัชชา จูรัตนกร
ครู


นางสาวเชษฐ์สุดา พิงคะสัน
ครู


นางสาววราภรณ์ ทองโชติ
ครู


นางสาวเชษฐ์ธิดา พิงคะสัน
ครู


นางจริยา บุญนายืน
ครู


นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐวดี วงค์สืบ
ครูผู้ช่วย


นางทัตพิชา ทองนอก
ครูชำนาญการ


นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร
ครูผู้ช่วย


นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธุ์
พนักงานราชการ


นางสาวทาริณี ทิน้อย
เจ้าหน้าที่ LAB


นายสารินทร์ แก้วกลม
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com