โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.84.236.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,079,142
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นางอำไพ พรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวนิดา หล้าอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเสริฐ แก้วมา
ครูชำนาญการ


นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครูชำนาญการ


นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครูชำนาญการ


นางสาวจินตนา อิ่มประเกียรธรรม
ครูชำนาญการ


นางชลธิชา นุชารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายชล สุกันทา
ครู


นางนลินี ผาแสนเถิน
ครูชำนาญการ


นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครูชำนาญการ


นายประดับ เบ็ญมาตร์
ครูชำนาญการ


นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิทยา วินาโร
ครูชำนาญการ


นางภัทฐิกรณ์ ใจดี
ครูชำนาญการ


นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปองพล เมืองมาหล้า
ครูผู้ช่วย


นายพิทักษ์ ปอกสอน
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัชชา จูรัตนกร
ครูผู้ช่วย


นางสาวเชษฐ์สุดา พิงคะสัน
ครูผู้ช่วย


นางสาววราภรณ์ ทองโชติ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเชษฐ์ธิดา พิงคะสัน
ครูผู้ช่วย


นางจริยา บุญนายืน
ครู


นางสาวทาริณี ทิน้อย
เจ้าหน้าที่ LAB


นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐวดี วงค์สืบ
ครูผู้ช่วย


นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธุ์
พนักงานราชการ


นายสารินทร์ แก้วกลม
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com