โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, ISM, SMAT, BMBA, จีน, เมียนมา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ อาคารเอนกประสงค์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.82.52.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,107,375

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา


นายเอกชัย พันธุลี
ครูชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ครูเชี่ยวชาญ


นายจรัล กอบฝั้น
ครูชำนาญการ


นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร
ครูชำนาญการ


นางสุกัญญา เนื่องพุก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครูชำนาญการ


นางสุจิตรา เนตรใส
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนาตยาณี ไวว่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายภิภพ สุทำแปง
ครูชำนาญการ


นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์
ครูชำนาญการ


นายพัสกร มาลารัตน์
ครู


นายธานินทร์ ศรีมหาดไทย
ครู


นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ
ครู


นางสาวนงนภสร องค์การ
ครผู้ช่วย


นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ
ครูผู้ช่วย


นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐพร จันธิดา
ครู


นางสาวสุดารัตน์ คำยง
ครูอัตราจ้าง


นายชาญณรงค์ ล้านคำ
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com