โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,595,024
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา


นายเอกชัย พันธุลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนาตยาณี ไวว่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุจิตรา เนตรใส
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครูชำนาญการ


นายวิทยา หรูวรนันท์
ครูชำนาญการ


นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ
ครูชำนาญการ


นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์
ครูชำนาญการ


นายภิภพ สุทำแปง
ครูชำนาญการ


นายพัสกร มาลารัตน์
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐพร จันธิดา
ครู


นางสาวนงนภสร องค์การ
ครู


นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ
ครู


นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ
ครู


นายธานินทร์ ศรีมหาดไทย
ครู


นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์
ครูผู้ช่วย


นายเทพทัต ไชยศิลป์
ครูผู้ช่วย


นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวจุลาพล แซ่ย่าง
ครูผู้ช่วย


นางสาวปวีณา โพตะโก
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุดารัตน์ คำยง
ครูอัตราจ้าง


นายปกรณ์ แสงกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com