โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,369,915
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา


นายเอกชัย พันธุลี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครูชำนาญการ


นางสุจิตรา เนตรใส
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนาตยาณี ไวว่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายภิภพ สุทำแปง
ครูชำนาญการ


นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์
ครูชำนาญการ


นายพัสกร มาลารัตน์
ครู


นายธานินทร์ ศรีมหาดไทย
ครู


นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ
ครู


นางสาวนงนภสร องค์การ
ครผู้ช่วย


นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ
ครู


นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐพร จันธิดา
ครู


นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์
ครูผู้ช่วย


นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
ครูผู้ช่วย


นายเทพทัต ไชยศิลป์
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุดารัตน์ คำยง
ครูอัตราจ้าง


นายชาญณรงค์ ล้านคำ
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com