โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,595,101
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มสาระศิลปะ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา


นางรักษ์สุมล โกศล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายบัญชา กรรขำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมาน โตสิงห์
ครูชำนาญการ


นางอรพิน ศิวาดำรงค์
ครูชำนาญการ


นายธิติกร ปิยนุสรณ์
ครู


นายจิรายุส คงเนตร
ครูผู้ช่วย


นายอภิชิต คล้ามทุ่ง
ครูอัตราจ้าง


นายภูวดล ดำนงค์
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com