โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,803
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้
ครูชำนาญการ


นางนวลจันทร์ โคตะมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพนัส รามสูต
ครูชำนาญการ


นางสถิรดา กิติเวียง
ครู


นางกนกวรรณ สวนใต้
ครู


นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง
ครู


นายกิตติพงศ์ กันตีมูล
ครู


นางนุชนาฎ บวบขม
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริมนัส พุ่่งโตมร
พนักงานราชการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com