โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน (Online) โดยใช้ตารางสอนตามปกติ  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.89.87.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,615,908
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางนวลจันทร์ โคตะมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพนัส รามสูต
ครูชำนาญการ


นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครูชำนาญการ


นายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้
ครู


นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์
ครู


นางสถิรดา กิติเวียง
ครู


นางกนกวรรณ สวนใต้
ครู


นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย


นายกิตติพงศ์ กันตีมูล
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร
พนักงานราชการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com