โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,174,024
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางนวลจันทร์ โคตะมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพนัส รามสูต
ครูชำนาญการ


นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครูชำนาญการ


นายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้
ครู


นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์
ครูผู้ช่วย


นางสถิรดา กิติเวียง
ครูผู้ช่วย


นางกนกวรรณ สวนใต้
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร
พนักงานราชการ
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com