โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,060,715
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางนวลจันทร์ โคตะมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพนัส รามสูต
ครูชำนาญการ


นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครูชำนาญการ


นายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้
ครู


นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์
ครูผู้ช่วย


นางสถิรดา กิติเวียง
ครูผู้ช่วย


นางกนกวรรณ สวนใต้
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร
พนักงานราชการ


นางสาวสุกัญญา ด้วงวัน
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com