โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,060,706
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นายอำพล ยาโนยะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรีสุดา บัวบัตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายภราดร วงษ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุลภาภร มีเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัชนี นภาปทุม
ครูชำนาญการ


นางวชิราภรณ์ สิงห์วงค์
ครูชำนาญการ


นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครูชำนาญการ


นางสาวแสงเดือน กองยอด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครูชำนาญการ


นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครู


นายอชิร ปัญญาเทพ
ครู


นายพันตรี สีขาว
ครู


นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา
ครูผู้ช่วย


นางสาวมลฤดี นิลทัพ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุธิดา คำภีระ
ครูผู้ช่วย


นางสาวมยุรา ยุทธชุม
ครูผู้ช่วย


นางสาวมลฤดี นิลทัพ
ครูผู้ช่วย


นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ
ครูผู้ช่วย


นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน
ครู


นายสมศักดิ์ ทองนาค
ครูอัตราจ้าง


นางสาวรัชนก สุใจ
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com