โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.172.195.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,339,549
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นายอำพล ยาโนยะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรีสุดา บัวบัตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุลภาภร มีเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวแสงเดือน กองยอด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัชนี นภาปทุม
ครูชำนาญการ


นางวชิราภรณ์ สิงห์วงค์
ครูชำนาญการ


นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครูชำนาญการ


นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครูชำนาญการ


นายพันตรี สีขาว
ครูชำนาญการ


นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครู


นายอชิร ปัญญาเทพ
ครู


นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา
ครู


นางสาวมลฤดี นิลทัพ
ครู


นางสาวสุธิดา คำภีระ
ครู


นางสาวมยุรา ยุทธชุม
ครู


นางสาวมลฤดี นิลทัพ
ครู


นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน
ครู


นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง
ครูผู้ช่วย


นางสาวธัญสินี ต้นกลั่น
ครูผู้ช่วย


นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม
ครูผู้ช่วย


นายปรเมศวร์ บุญปาล
ครูผู้ช่วย
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com