โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,792
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระกาษาต่างประเทศ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นายอำพล ยาโนยะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรีสุดา บัวบัตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุลภาภร มีเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวแสงเดือน กองยอด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครูชำนาญการ


นางสาวรัชนี นภาปทุม
ครูชำนาญการ


นายณัฐพล วิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวชิราภรณ์ สิงห์วงค์
ครูชำนาญการ


นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครูชำนาญการ


นางพัทธนันท์ บุญธะนะ
ครูชำนาญการ


นายพันตรี สีขาว
ครูชำนาญการ


นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน
ครู


นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา
ครู


นางสาวสุธิดา คำภีระ
ครู


นายอชิร ปัญญาเทพ
ครู


นางสาวมยุรา ยุทธชุม
ครู


นางสาวมลฤดี นิลทัพ
ครู


นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง
ครูผู้ช่วย


นางสาวธัญสินี ต้นกลั่น
ครูผู้ช่วย


นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม
ครูผู้ช่วย


นายปรเมศวร์ บุญปาล
ครูผู้ช่วย


นางสาวเอกรี่ เท
ครูอัตราจ้าง


นายวินิจ บุญกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com