โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,819
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    บุคลากรห้องเรียนพิเศษ 
บุคลากรห้องเรียนพิเศษ
 
ผู้จัดการห้องเรียนพิเศษ


นางสาวแสงเดือน กองยอด
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องเรียน MP


นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครูชำนาญการ หัวหน้าห้องเรียน MEP


นายจิรายุทธ แสนพรม
เจ้าหน้าที่ MP


Mr.Clovis Eyong Nkem
Teacher


Ms. J Bordes Maquimay
Teacher


Mr. Hendrik de Goede
Teacher


Miss Ellyrose Lvory Violanda Lomocso
Teacher


Mr. Simon Martel
Teacher


Miss Juvy Ariola Roque
Teacher


Mr. Bernardo Baluan Malanum
Teacher


Miss MA. Fabie M. Elimanco
Teacher


Mr. Mbah Kingsley Tangne
Teacher


Miss Abelisa Cruz Vicente
Teacher


Ms. Annastacia Nyawira Ndumia
Teacher


Ms Eva-Maria Elisabeth Munck
Teacher


Mr. Kaung Myat
Teacher


Ms. Lim Hyea
Teacher
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com