โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,826
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 บทคัดย่อ เอกสารวิชาการ
     งานวิจัยการศึกษารายกรณี(Case Study) โดย อาจารย์ อินธิรา จันทา
     งานวิจัย เรื่อง ท่องสูตรคูณ โดย อาจารย์ศวิตา บุญอาจ
     งานวิจัยการศึกษารายกรณีรายวิชาเคมี ระดับชั้นม.6 โดย อาจารย์รุ่งนภา บำรุงศรี
 หนังสือ คู่มือ เอกสารวิธีใช้งาน
     หนังสือการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (Digital Literacy World-Class Standard School)
     หนังสือมัธยมศึกษายุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล 2561 (Towards World-Class Standard Education 2018)
     ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
 vdo สื่อประชาสัมพันธ์
     ASEAN in 2015
     ค่ายอาสาพัฒนา "เติมต่อ ทอฝัน ปันน้ำใจ " ครั้งที่ 3
     ค่ายสิ่งแวดล้อม สภา 2554
     สรุปงานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1
     วีดิทัศย์สมาคมศิษย์เก่า 2554 (วันคืนสู่เหย้าชาวม่วง เหลือง)
     วีดีทัศน์โรงเรียน World class Standard School
     วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 2554 (เพื่อประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาคเหนือ)
     vdo สรุปการประเมิน จาก สมศ. (รอบ 3)
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com