โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,404
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ฝ่ายบริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้ามอบเจ้าพ่อพะวอและหนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ ปีสรรพวิทยาคม ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้สนุบสนุนมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคาร หอประชุม ห้องสมุด ๑๐๐ ปี สรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเงินบริจาคสร้างอาคาร หอสมุด ห้องประชุม ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเงินบริจาคสร้างอาคาร หอสมุด ห้องประชุม ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมยครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล เรียงความ และคำขวัญ เนื่องในวันงดสูบบุรี่โลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดพิธี ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 4 ชั้น
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุด หอประชุม๑๐๐ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคมจากนายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดดงความยินดีแก่คณะครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com