โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 8 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.80.224.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,156,938

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมศึกษารู้ธรรมชาติศึกษานอกห้องเรียน ณ บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา  
      

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนสรรพวิทยาคม เรียนรู้ธรรมชาติศึกษานอกห้องเรียน เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เรียนรู้ธรรมชาติศึกษานอกห้องเรียน ณ บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสมมาตร  แก้วปัญญา ประธานสหกรณ์บริการการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแม่กาษา เป็นวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และคุณครูพิทักษ์  ปอกสอน จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความกับนักเรียนในด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  อีกทั้งเป็นการเรียนรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นให้เกิดความใส่ในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประกาศโดย : อดิศร นันทะใจ
วันที่ประกาศ : 2561-09-09
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com