โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: 22 - 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 107.23.176.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,128,917

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games ๒๐๑๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส์  
      

วันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายธนสิน ชูเกียรติตกุล นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games ๒๐๑๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่  ๑) sumo Auto ๑kg open  ๒) sumo legged senior  ๓) beam senior  นอกจากนั้นยังได้รางวัลเหรียญเงินจำนวน ๔ รายการ เหรียญทองแดง จำนวน ๔ รายการ และรางวัล performance Award thailand โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และไทย นักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game ดังกล่าว จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ๑. นายกิตติศักดิ์ มงคลจุฑาเศรษฐ  ๒. นายณฐนนท์ จันโทสถ  ๓. นายธนภัทร ภิรมย์ทอง  ๔. นายกันต์ธีภพ นอนา  ๕. นายครุฑธวัช กองวงศ์  ๖. นายชินพรรษ ภูบัวเพชร  ๗. นายชินพรรณ ภูบัวเพชร  ๘. นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์  ๙. นายสหภพ ศรีแสงทอง  ๑๐. นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน  ๑๑. นายบริวัตร แซ่หมี  ๑๒. นายสิทธิเดช แย้มขะมัง  ทีมครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล และ นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง  ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๓ เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games ๒๐๑๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่องประกาศโดย : อดิศร นันทะใจ
วันที่ประกาศ : 2561-10-23
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com