โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: 22 - 27 มีนาคม 2562 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.23.176.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,128,927

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกัน พัฒนาความรู้ทักษะวิชาการและวิชาชีพครู  
      

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เสริมสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกัน พัฒนาความรู้ทักษะวิชาการและวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากรใหม่ ๑.ได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ๒.ได้รู้จักตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีแนวทางในการปรับตัว รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีระบบ ๓.เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร พร้อมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ๔.มีจิตอาสาและมีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่โรงเรียนกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยครูบรรจุใหม่ ครูย้ายและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : อดิศร นันทะใจ
วันที่ประกาศ : 2561-11-03
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com