โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.84.139.101
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,217,890
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
      

 วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพื่อประเมินผลลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรานารี อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และเพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี นำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๙๑ นาย คณะผู้กำกับ จำนวน ๓๐ ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. สุพจน์ นวรัตนารมย์ รอง ผกก.การสถานีตำรวจภูธรท่าสองยาง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตาก และคณะผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-02-07
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com