โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 8 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 3.80.224.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,156,959

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
      

 วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน ทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนได้แก่ นางสาวณัฐนันท์ ชิวสรนันท์ นายปดิภาส อุดทาสา และนางสาวชิษณุพร เปรมศรี และนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่(สพม.๓๘) ได้แก่ นายภูริพัทธิ์ รัตนอักษรศิลป์ และนายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-03-28
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com