โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 52.204.98.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,187,303

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายครูวินัย  หาญพรม และครูศุภลักษณ์  คำลือ นำนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ในงานมหกรรมความดีระดับชาติ “รวมพลัง ๑๓ ปี เยาวชนไทย ทำดี ๒ แผ่นดิน” โดยมีพระอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ พระมหาดร.ธีรวัฒน์  ธีระวัฒนเมที และตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอ “โครงงานจิตอาสาลดปัญหาขยะ”ประกอบด้วย นางสาวปาณิศรา  วงษ์มาก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เด็กหญิงเกวลี   ปัญโสภา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เด็กหญิงวรนิชชา  จันทะคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-03-28
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com