โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,434
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับจังหวัดตาก  
      

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย มีนางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย ๑.คัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประเภทบุคคล ๒.คัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประเภทบุคคล ๓.การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประเภทบุคคล ๔.การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประเภทบุคคล ๕.แต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประเภทบุคคล ๖.รอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประเภทบุคคล โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ จังหวัด เข้าร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-06-07
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com