โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 100.24.122.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,264,261
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ โดยใช้คุณลักษะอยู่อย่างพอเพียง  
      

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิด “กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ โดยใช้คุณลักษะอยู่อย่างพอเพียง”  โดยมีนางพัฒนา  ธรรมจักร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ และทักษะการทำโครงงานบูรณาการของนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยฝึกจากการปฏิบัติจริง สามารถเป็นผู้นำในการทำโครงงานในแต่ละระดับชั้นและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะครูที่ปรึกษาโครงงานระดับชั้นละ ๕ คน และนักเรียนแกนนำ ระดับชั้น ม.๑-๖ จำนวน ๔๕๐ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-07-07
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com