โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.122.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,264,272
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ  
      

  วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายเอกชัย พันธุลี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีอาชีพ มีงานทำ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษามาเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-07-08
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com