โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 100.24.122.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,264,259
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันประสงค์  
      

  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันประสงค์” จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ จำนวน ๙๐๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างระเบียบวินัย เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการในวัยรุ่น และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติและใต้ถุนอาคาร ๓  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-07-10
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com