โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.122.228
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,264,269
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ประจำปี ๒๕๖๒  
      

 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูศิลปกรรม และกล่าวให้โอวาท  ในโอกาสการจัดกิจกรรมไหว้ครูศิลปกรรม  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการฝึกฝน และเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตลอดไป กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดา ถวายเครื่องสักการะบูชาครู บรรเลงดนตรีไทย  และรำถวายมือบูชาครู โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณะครูและนักเรียนจากชมรมทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากลของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน ๒๐๐ คน นอกจากนั้นยังมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สอด ได้แก่ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนราษฎร์วิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-07-11
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com