โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,489,781
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพ จัดค่ายเครือข่ายเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา (YC)  
      

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ยวิชาการ เป็นประธานในการเปิตโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้งเครือข่ายเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา (YC) ที่มีความพร้อมทั้งในต้านความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะแนวแก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง โตยนางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูในกลุ่มสาระ ร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมประกอบตั้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ทักษะชีวิตและการปรับตัว การให้คำปรึกษา ๆลฯ โตย ผศ.ตร.พัชรี ถุงแก้ว และตร.อภิเชษฐ จันทนา กิจกรรมสันทนาการ โตยพี่สภานักเรียน ปี 2561โตยมีนักเรียนรวมจำนวน ๑๙๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-08-13
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com