โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.214.224.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,367,967
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐  
      

 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาเกษียณอายุราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ซึ่งมีจำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ๑) นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ๒) นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ๓) นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ๔) นายวรพงศ์ ทองมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ๕) นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีนายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ทำหน้าที่ผู้บังคับกองผสมสวนสนาม ในโอกาสนี้ พันโทธนเดช ธรรมชัย ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ได้มอบของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมยินดี ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร มอบมาลัยกรและกล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณ โดยมีคณะผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

                                             ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม







ประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-10-01
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com