โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,369,932
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
      

 วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด มีนางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้จริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและการทำกิจกรรมร่วมกันแบบหมู่คณะ และเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมจิตอาสา ณ บริษัทสวนละออ จำกัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปากห้วยแม่ปะ และบ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 ประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-11-04
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com