โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,369,972
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาไหว้พระเติมบุญ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
      

 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาไหว้พระเติมบุญ มีนางสาสวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายสมยศ จิรกุลธรวณิช หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม เพื่อช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและการทำกิจกรรมร่วมกันแบบหมู่คณะ และเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วัดตรีรัตนาราม วัดไทยวัฒนาราม วัดมาตานุสรณ์ และวัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-11-04
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com