โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,369,961
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด  
      

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอแม่สอด มีนายฉัตรชัย วิเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายธัญวุฒิ บัวหลวง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้จริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมและการทำกิจกรรมร่วมกันแบบหมู่คณะ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษากิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดไทยวัฒนาราม วัดคอกช้างเผือก และดอยหินกิ่ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                                 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-11-05
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com