โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,369,895
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนในห้องเรียนอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้าน  
      

วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนในห้องเรียนอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๗ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ สาขาการบัญชี เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ สู่สังคมและชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สาขาบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนอาชีพ และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-11-08
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com