โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, ISM, SMAT, BMBA, จีน, เมียนมา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ อาคารเอนกประสงค์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.82.52.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,107,360

  หน้าหลัก    ประกาศโรงเรียน  
รายละเอียดข่าว
   
  แบบขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  
      

ตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม ได้กำหนดภารกิจ ๔ ด้านของครู ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณครูผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน อันจะเป็นผลดีต่อการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนต่อไป สามารถดาวส์โหลดแบบขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ดังไฟล์ประกอบ
ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2561-11-14
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com