โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,489,882
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ ๒  
      

วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน กิจกรรม อบรมครูโดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน หลักสูตรการใช้สติและสมาธิสร้างปัญญาเด็กไทยสำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ ๒ นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สติและสมาธิเป็นฐาน ได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ ๑๕๖ วัดมณีไพรสณฑ์ จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘๐ คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน ๒ วัน คือ วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสรรพวิทยาคม

กิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2562-12-02
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com