โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.107.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,563,915
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมศิลปะปริทรรศ  
      

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิด กิจกรรมศิลปะปริทรรศ โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จากพระราชบัญญัติการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย เพื่อสนองต่อความต้องการของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมศิลปะปริทรรศ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเอง ของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2563-02-13
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com