โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,597,079
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  
      

วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล นายณัฐพล วิเศษ และนายธาราวุฒิ สุวรรณใจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล "ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์" เสริมสร้างศักยภาพครู เรียนรู้สื่อออนไลน์ ในเพลทฟอร์มยูทูป จัดการเรียนการสอน ผสมผสานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยมีวิทยากรชื่อดังยูทูประดับประเทศ คือ คุณเสกสรร เทิดสิภัทร เจ้าของช่อง "เสกสรร ปั้นยูทูป" ณ ห้องประชุมเดอมาลา อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สพม.๓๘


ประกาศโดย : Sapphawitthayakhom School
วันที่ประกาศ : 2563-09-15
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com